Klimakrise

Vårt engasjement deles av et globalt initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som alle ønsker å være en del av løsningen.
Hurtigkoblinger

Vi har sluttet oss til Tourism Declares, et initiativ som støtter reiselivsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner i å erklære klimakrise og iverksette målrettede tiltak for å redusere karbonutslippene i tråd med rådene fra FNs klimapanel (IPCC) om å redusere de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivået innen 2030.

I likhet med alle signatarene har vi forpliktet oss til følgende fem tiltak:

Utvikle en "klimakriseplan" i løpet av de neste 12 månedene, som beskriver våre intensjoner om å redusere karbonutslippene i løpet av det neste tiåret.

Del en første offentlig erklæring om vår "klimakriseplan", og oppdater fremdriften hvert år.

Akseptere rådene fra FNs klimapanel (IPCC) som sier at det er nødvendig å redusere de globale karbonutslippene til 55% under 2017-nivået innen 2030 for å holde kloden innenfor 1,5 graders oppvarming. Vi skal sørge for at vår "klimakriseplan" inneholder tiltak som er utformet for å oppnå dette som et minimum, ved å levere transparente, målbare og økende reduksjoner i de totale karbonutslippene per kunde som følge av vår virksomhet og de reisetjenestene vi selger.

Oppmuntre våre leverandører og partnere til å avgi den samme erklæringen, dele beste praksis med andre og delta aktivt i Tourism Declares-fellesskapet.

Være pådriver for endring. Vi anerkjenner behovet for systemendringer i hele bransjen for å fremskynde en rettferdig overgang til karbonfri turisme.

Vurder også å deklarere på www.tourismdeclares.com, og følg med på @tourismdeclares på Twitter, Facebook eller Linkedin.

Opplev uforglemmelige skiferier i Østerrike med skreddersydde skireiser og snowboardeventyr i Østerrikes mest fantastiske vinterlandskap.
© Copyright by Skiferie Østerrike
Porteføljeselskap i World Discovery.